โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/63
18 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64 สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค2/2563
13 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 สอบการอ่านครั้งที่ 4
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กต้านโควิด
30 ธ.ค. 63 สอบการอ่านครั้งที่ 3
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมคริสตมาสต้านโควิด
25 ธ.ค. 63 สอบการอ่านครั้งที่ 2
16 ธ.ค. 63 สอบการอ่านครั้งที่ 1
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่2/2563
28 พ.ย. 63 ถึง 29 พ.ย. 63 อบรมครูพี่เลี้ยงเอกชน
23 พ.ย. 63 ครูอบรม NO HOMEWORK
16 พ.ย. 63 ถึง 17 พ.ย. 63 สอบปลายภาค1/2563
13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค1/2563
08 พ.ย. 63 ครูไปอบรม CODING AND COBOTICS
30 ต.ค. 63 ถึง 31 ต.ค. 63 ครูไปอบรม CODING
29 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 กีฬาสีภายใน
28 ก.ย. 63 สอบคัดกรองนักเรียนอ่านไม่คล่อง
01 ก.ย. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563
22 ส.ค. 63 อบรม ICT ครั้งที่ 2
15 ส.ค. 63 อบรม ICT ครั้งที่ 1
10 ส.ค. 63 ถึง 11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่
04 ส.ค. 63 ถึง 05 ส.ค. 63 อบรมโควิด 19
23 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู
17 ก.ค. 63 เลือกตั้งประธานนักเรียน


03 ก.ค. 63 เวียนเทียนอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
27 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561 อนุบาล - ม.2 วันที่ 25 - 27
สอบปลายภาค 2/2561  อนุบาล - ม.2 วันที่  27 - 29
23 มี.ค. 62 บัณฑิตน้อยและปัจฉิม
บัณฑิตน้อยและปัจฉิม
06 มี.ค. 62 สอบ NT ป.3
สอบ  NT  ป.3
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561 ม.3 วันที่ 4 - 6
สอบปลายภาค 2/2561  ม.3 วันที่  4 - 6 
01 มี.ค. 62 ติดตามการอ่าน - เขียนครั้งที่ 2
ติดตามการอ่าน - เขียนครั้งที่  2
28 ก.พ. 62 จัดนิทรรศการผลงานครู ครั้งที่ 2
จัดนิทรรศการผลงานครู ครั้งที่  2
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 กิจกรรมค่ายลูกเสือ
กิจกรรมค่ายลูกเสือ
11 ก.พ. 62 ถึง 13 ก.พ. 62 สอบปฏิบัติหลังกลางภาค
สอบปฏิบัติหลังกลางภาค
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O- Net ป.6, ม.3
สอบ  O- Net  ป.6, ม.3
24 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ค่ายวิชาการ อนุบาล - มัธยม
ค่ายวิชาการ  อนุบาล - มัธยม
21 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62 สอบกลางภาค 2/2561 วันที่ 21 - 23
สอบกลางภาค 2/2561  วันที่  21 - 23
11 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
07 ม.ค. 62 สอบประเมินการอ่าน - เขียน ครั้งที่ 2
สอบประเมินการอ่าน - เขียน  ครั้งที่  2
31 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
26 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 สอบปฏิบัติคะแนนก่อนกลางภาค พร้อมส่งคะแนน
สอบปฏิบัติคะแนนก่อนกลางภาค พร้อมส่งคะแนน
25 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาส
21 ธ.ค. 61 ศิลปหัตถกรรมระดับภาค วันที่ 21 - 23
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค  วันที่  21 - 23
18 ธ.ค. 61 จัดนิทรรศการผลงานของคณะครู ครั้งที่ 1
จัดนิทรรศการผลงานของคณะครู  ครั้งที่ 1
17 ธ.ค. 61 ติดตามการอ่าน - เขียนของนักเรียน ครั้งที่ 1
ติดตามการอ่าน - เขียนของนักเรียน ครั้งที่ 1
10 ธ.ค. 61 วันพราราชทานรัฐธรรมนูญ
วันพราราชทานรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที่  9
30 พ.ย. 61 ถึง 01 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษา ป.6
ทัศนศึกษา  ป.6
29 พ.ย. 61 สอบธรรมมะ
สอบธรรมมะ
23 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.5
ทัศนศึกษา  ป.5
22 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.4
ทัศนศึกษา  ป.4
21 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.3
ทัศนศึกษา  ป.3
20 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา  ป.2
19 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ป.1
ทัศนศึกษา  ป.1
16 พ.ย. 61 ถึง 17 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ม.3
ทัศนศึกษา  ม.3
14 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ม.2
ทัศนศึกษา  ม.2
12 พ.ย. 61 ถึง 13 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา ม.1
ทัศนศึกษา  ม.1
08 พ.ย. 61 ลงทะเบียนแก้ 0 ร มส
ลงทะเบียนแก้   0  ร  มส
07 พ.ย. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 ร มส
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0  ร  มส
06 พ.ย. 61 ทดสอบการอ่าน-เขียน ป.1 -ม.3
ทดสอบการอ่าน-เขียน ป.1 -ม.3
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
14 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสีภายใน อมข.
09 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสมาตร์
02 พ.ย. 58 เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558
08 ต.ค. 58 ปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558
21 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
25 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับชั้น ม.1

01 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบประจำปีการศึกษา 2557
27 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 58 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
19 มี.ค. 58 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปี่ที่ 1 และ 2
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส
28 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 กีฬาสีภายในครั้งที่ 13 มิ่งขวัญเกมส์
12 พ.ย. 57 สอบธรรมศึกษา
06 พ.ย. 57 วันลอยกระทง
03 พ.ย. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
10 ต.ค. 57 ถึง 13 ต.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-ป.6
06 ต.ค. 57 ถึง 09 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
04 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพป.กพ.เขต2 ครั้งที่ 64
27 ก.ย. 57 ถึง 28 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอุทิศศึกษา
26 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา
18 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา
22 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
27 ก.ค. 57 กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนและโรงงานน้ำตาล

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2557

ชุดนักเรียน/โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
16 ก.ค. 57 สอบประเมิน ครู-นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
01 ก.ค. 57 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
21 มิ.ย. 57 English Camp
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู / เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
06 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
12 พ.ค. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
     เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ