โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3