โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
ผู้จัดการ

นายสุรกฤษณ์ อัมพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพนัส ชาญสมร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา สีบุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นางสาวพิจิตตรา ขันตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

นางสาวสร้อยสุดา ฤทธิ์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ