โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาพกิจกรรม
ผลงานทางการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ การทดสอบระดับชาติ (O-net) ผลการประเมินของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนสูงขึ้นทั้ง 4 รายวิชา และมีผลคะแนนของนักเรียนได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด และคะแนนติดในกลุ่มการจัดลำด
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2562,15:23   อ่าน 1061 ครั้ง