โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียน ป.1/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 52) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.2/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 43) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.1/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 59) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.1/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 55) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.3/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 121) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.3/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 76) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.2/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 101) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.1/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 55) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.1/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 41) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.6/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 97) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.6/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 68) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.6/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 80) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.4/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 73) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.5/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 101) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.5/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 96) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.2/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 67) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.2/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 100) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.2/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 55) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.1/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 49) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.2/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 31) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.3/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 42) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.3/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 60) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.1/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 131) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.1/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 134) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.2/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 59) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.2/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 69) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.3/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 55) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.3/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 51) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.3/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 51) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.4/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 86) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.1/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 89) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.3/3 เทอม 1/2561 (อ่าน 262) 19 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 230) 18 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 242) 18 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/3 เทอม 1/2561 (อ่าน 313) 09 ต.ค. 61
ผลการเรียน เด็กเล็ก เทอม 1/2561 (อ่าน 214) 09 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/3 เทอม1/2561 (อ่าน 418) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 347) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/3 เทอม1/2561 (อ่าน 207) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/1 เทอม1/2561 (อ่าน 343) 08 ต.ค. 61