โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียน ป.3/3 เทอม 1/2562 (อ่าน 289) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.3/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 118) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.3/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 134) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.2/3 เทอม 1/2562 (อ่าน 146) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.2/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 94) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.2/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 113) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.1/3 เทอม 1/2562 (อ่าน 196) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.1/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 135) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ม.1/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 116) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.6/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 195) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.6/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 109) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.5/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 177) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.5/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 96) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.4/3 เทอม 1/2562 (อ่าน 75) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.4/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 91) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.4/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 108) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.3/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 98) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.3/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 87) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.2/3 เทอม 1/2562 (อ่าน 197) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.2/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 64) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.2/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 221) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.1/3 เทอม 1/2562 (อ่าน 165) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.1/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 192) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.1/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 82) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน อ.2/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 50) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน อ.3/1 เทอม 1/2562 (อ่าน 47) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน อ.2/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 46) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน อ.1 เทอม 1/2562 (อ่าน 48) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน อ.3/2 เทอม 1/2562 (อ่าน 82) 16 ต.ค. 62
ผลการเรียน ป.1/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 351) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.2/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 343) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน ม.1/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 357) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.1/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 320) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน อ.3/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 275) 03 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.3/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 387) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.3/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 266) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.2/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 314) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.1/2 เทอม 2/2561 (อ่าน 241) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.1/1 เทอม 2/2561 (อ่าน 203) 01 เม.ย. 62
ผลการเรียน ป.6/3 เทอม 2/2561 (อ่าน 287) 01 เม.ย. 62