โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียน ป.3/3 เทอม 1/2561 (อ่าน 80) 19 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 87) 18 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 90) 18 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/3 เทอม 1/2561 (อ่าน 152) 09 ต.ค. 61
ผลการเรียน เด็กเล็ก เทอม 1/2561 (อ่าน 75) 09 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/3 เทอม1/2561 (อ่าน 290) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 245) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/3 เทอม1/2561 (อ่าน 136) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/1 เทอม1/2561 (อ่าน 218) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 202) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.1/1 เทอม1/2561 (อ่าน 248) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.4/1 เทอม1/2561 (อ่าน 116) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.2/2 เทอม 1/2561 (อ่าน 85) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/2 เทอม1/2561 (อ่าน 212) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/2 เทอม1/2561 (อ่าน 149) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.1/3 เทอม1/2561 (อ่าน 234) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.6/3 เทอม1/2561 (อ่าน 219) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.6/2 เทอม1/2561 (อ่าน 167) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.6/1 เทอม1/2561 (อ่าน 232) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.5/2 เทอม1/2561 (อ่าน 160) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.5/1 เทอม1/2561 (อ่าน 204) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.4/2 เทอม1/2561 (อ่าน 226) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.3/2 เทอม1/2561 (อ่าน 175) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.2/3 เทอม1/2561 (อ่าน 105) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.2/2 เทอม1/2561 (อ่าน 105) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.2/1 เทอม1/2561 (อ่าน 101) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.1/3 เทอม1/2561 (อ่าน 137) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 101) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.1/1 เทอม1/2561 (อ่าน 102) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/2 เทอม1/2561 (อ่าน 119) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 96) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.2/1 เทอม 1/2561 (อ่าน 103) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.1/1 เทอม1/2561 (อ่าน 119) 07 ต.ค. 61
ตารางกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 (อ่าน 165) 30 มิ.ย. 61
ผลการเรียน ป.4/1 (อ่าน 289) 03 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.3/3 (อ่าน 229) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.3/2 (อ่าน 278) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.3/1 (อ่าน 278) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.2/3 (อ่าน 304) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.2/2 (อ่าน 273) 02 เม.ย. 61