โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียน ม.2/2 (อ่าน 228) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.3/3 (อ่าน 209) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.3/2 (อ่าน 250) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.3/1 (อ่าน 301) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.2/3 (อ่าน 251) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.2/1 (อ่าน 313) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.1/3 (อ่าน 166) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.1/2 (อ่าน 187) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.1/1 (อ่าน 193) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.6/3 (อ่าน 156) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.6/2 (อ่าน 147) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.6/1 (อ่าน 183) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/3 (อ่าน 177) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/2 (อ่าน 192) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/1 (อ่าน 192) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.4/2 (อ่าน 168) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.4/1 (อ่าน 134) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.3/2 (อ่าน 147) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.3/1 (อ่าน 165) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.2/3 (อ่าน 116) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.2/2 (อ่าน 134) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.2/1 (อ่าน 104) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.1/3 (อ่าน 154) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.1/2 (อ่าน 97) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.1/1 (อ่าน 98) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล3/3 (อ่าน 102) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล3/2 (อ่าน 63) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล3/1 (อ่าน 74) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล2/2 (อ่าน 95) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล2/1 (อ่าน 83) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล1/2 (อ่าน 60) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล1/1 (อ่าน 71) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาลเด็กเล็ก 2 (อ่าน 42) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาลเด็กเล็ก 1 (อ่าน 42) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/3 (อ่าน 374) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.5/2 (อ่าน 281) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.4/2 (อ่าน 282) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.4/1 (อ่าน 334) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.3/2 (อ่าน 268) 10 ต.ค. 59
ผลการเรียนอนุุบาล 2/1 (อ่าน 146) 10 ต.ค. 59