โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียน ม.2/2 (อ่าน 158) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.3/3 (อ่าน 139) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.3/2 (อ่าน 188) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.3/1 (อ่าน 227) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.2/3 (อ่าน 191) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.2/1 (อ่าน 244) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.1/3 (อ่าน 118) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.1/2 (อ่าน 118) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ม.1/1 (อ่าน 136) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.6/3 (อ่าน 115) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.6/2 (อ่าน 109) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.6/1 (อ่าน 142) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/3 (อ่าน 140) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/2 (อ่าน 153) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/1 (อ่าน 149) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.4/2 (อ่าน 116) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.4/1 (อ่าน 87) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.3/2 (อ่าน 111) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.3/1 (อ่าน 111) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.2/3 (อ่าน 77) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.2/2 (อ่าน 83) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.2/1 (อ่าน 68) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.1/3 (อ่าน 101) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.1/2 (อ่าน 49) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.1/1 (อ่าน 63) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล3/3 (อ่าน 64) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล3/2 (อ่าน 33) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล3/1 (อ่าน 47) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล2/2 (อ่าน 73) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล2/1 (อ่าน 50) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล1/2 (อ่าน 39) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาล1/1 (อ่าน 44) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาลเด็กเล็ก 2 (อ่าน 19) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียนอนุบาลเด็กเล็ก 1 (อ่าน 19) 04 ต.ค. 60
ผลการเรียน ป.5/3 (อ่าน 353) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.5/2 (อ่าน 262) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.4/2 (อ่าน 262) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.4/1 (อ่าน 310) 11 ต.ค. 59
ผลการเรียน ป.3/2 (อ่าน 239) 10 ต.ค. 59
ผลการเรียนอนุุบาล 2/1 (อ่าน 130) 10 ต.ค. 59