โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเรียน ป.3/3 เทอม 1/2561 (อ่าน 144) 19 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 147) 18 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 160) 18 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/3 เทอม 1/2561 (อ่าน 221) 09 ต.ค. 61
ผลการเรียน เด็กเล็ก เทอม 1/2561 (อ่าน 143) 09 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/3 เทอม1/2561 (อ่าน 341) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 281) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/3 เทอม1/2561 (อ่าน 165) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/1 เทอม1/2561 (อ่าน 258) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 230) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.1/1 เทอม1/2561 (อ่าน 289) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.4/1 เทอม1/2561 (อ่าน 146) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.2/2 เทอม 1/2561 (อ่าน 109) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.3/2 เทอม1/2561 (อ่าน 252) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.2/2 เทอม1/2561 (อ่าน 193) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ม.1/3 เทอม1/2561 (อ่าน 283) 08 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.6/3 เทอม1/2561 (อ่าน 279) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.6/2 เทอม1/2561 (อ่าน 216) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.6/1 เทอม1/2561 (อ่าน 274) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.5/2 เทอม1/2561 (อ่าน 208) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.5/1 เทอม1/2561 (อ่าน 253) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.4/2 เทอม1/2561 (อ่าน 266) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.3/2 เทอม1/2561 (อ่าน 213) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.2/3 เทอม1/2561 (อ่าน 135) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.2/2 เทอม1/2561 (อ่าน 132) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.2/1 เทอม1/2561 (อ่าน 129) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.1/3 เทอม1/2561 (อ่าน 167) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.1/2 เทอม1/2561 (อ่าน 130) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน ป.1/1 เทอม1/2561 (อ่าน 136) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/2 เทอม1/2561 (อ่าน 137) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.3/1 เทอม1/2561 (อ่าน 121) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.2/1 เทอม 1/2561 (อ่าน 132) 07 ต.ค. 61
ผลการเรียน อ.1/1 เทอม1/2561 (อ่าน 155) 07 ต.ค. 61
ตารางกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 (อ่าน 201) 30 มิ.ย. 61
ผลการเรียน ป.4/1 (อ่าน 325) 03 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.3/3 (อ่าน 266) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.3/2 (อ่าน 305) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.3/1 (อ่าน 317) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.2/3 (อ่าน 333) 02 เม.ย. 61
ผลการเรียน ม.2/2 (อ่าน 291) 02 เม.ย. 61