โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทศพล ชูพินิจ
ครูประชั้น ม.1/1

นายศุภณัฐ จันทร์ต้น
ครูประจำชั้น ม.2/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3