โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพนัส ชาญสมร
ครูประจำชั้น ป.4/3 , หัวหน้าช่วงชั้นที่2

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูประจำชั้น ป.5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3