โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ทอสอบเวปไซด์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 03/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 736293
Page Views 1085816
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สาขาบ้านดอนโค้ง ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี
2 โรงเรียนบ้านสระตาพรม ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี
3 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี
4 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี
6 โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี
7 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี (055) 726248
8 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี
9 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สาขาบ้านโอ่งทานราษฎร์บำรุง บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี
10 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี
11 โรงเรียนบ้านหนองบอน บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี
12 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
13 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
14 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 0-5576-0110
15 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 055760069
16 โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
17 โรงเรียนบ้านปางมะนาว ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
18 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
19 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
20 โรงเรียนบ้านส่องตาแล ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 099 290 2610
21 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
22 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
23 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
24 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี
25 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 0-1785-1404
26 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี
27 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี
29 โรงเรียนสุมนเมธี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี
30 โรงเรียนบ้านวังพลับ ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี
32 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี
33 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี
34 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี
35 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี 0-5574-0953
36 โรงเรียนบ้านหัวเสลา ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี
37 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี
38 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี 055704044
39 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
40 โรงเรียนบ้านนาเหนือ วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
41 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
42 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี 0-5574-0268
43 โรงเรียนบ้านช่องลม วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
44 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
45 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี
46 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
48 โรงเรียนบ้านวังหามแห วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
49 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
51 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
52 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
53 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี
54 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
55 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
56 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
57 โรงเรียนบ้านรังแถว สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลกุหลาบ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
59 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
60 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
61 โรงเรียนวชิรสารศึกษา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
62 โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
63 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี
64 โรงเรียนบ้านโนนตารอด เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี
65 โรงเรียนบ้านดอนขวาง เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี
66 โรงเรียนบ้านเกาะตาล เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี
67 โรงเรียนบ้านหาดชะอม แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี
68 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี
69 โรงเรียนขาณุวิทยา แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี
70 โรงเรียนวัดหนองเหมือด แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี
71 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี
72 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
73 โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
74 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
75 โรงเรียนอุทิศศึกษา โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี
76 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี 055-866144
77 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ คลองขลุง คลองขลุง
78 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คลองขลุง คลองขลุง 0-5586-5271
79 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ คลองขลุง คลองขลุง
80 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองขลุง คลองขลุง
81 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร คลองขลุง คลองขลุง
82 โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) คลองขลุง คลองขลุง
83 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา คลองขลุง คลองขลุง
84 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คลองสมบูรณ์ คลองขลุง
85 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ คลองสมบูรณ์ คลองขลุง
86 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา คลองสมบูรณ์ คลองขลุง 081-2811525
87 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คลองสมบูรณ์ คลองขลุง
88 โรงเรียนบ้านคลองแขยง ท่าพุทรา คลองขลุง
89 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ท่าพุทรา คลองขลุง
90 โรงเรียนวัดคลองเจริญ ท่าพุทรา คลองขลุง
91 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ท่ามะเขือ คลองขลุง
92 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ท่ามะเขือ คลองขลุง
93 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่ามะเขือ คลองขลุง
94 โรงเรียนบ้านป่าเหียง วังบัว คลองขลุง
95 โรงเรียนวัดแสงอุทัย วังบัว คลองขลุง
96 โรงเรียนบ้านสามแยก วังบัว คลองขลุง
97 โรงเรียนบ้านวังบัว วังบัว คลองขลุง 0-5575-0828
98 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา วังยาง คลองขลุง
99 โรงเรียนบ้านวังน้ำ วังยาง คลองขลุง
100 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม วังยาง คลองขลุง
101 โรงเรียนบ้านคลองยาง วังยาง คลองขลุง
102 โรงเรียนบ้านนิคม วังยาง คลองขลุง
103 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี วังยาง คลองขลุง
104 โรงเรียนบ้านบึงลาด วังแขม คลองขลุง
105 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม วังแขม คลองขลุง
106 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง วังแขม คลองขลุง
107 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ วังแขม คลองขลุง 055020115
108 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน วังแขม คลองขลุง
109 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ วังแขม คลองขลุง
110 โรงเรียนบ้านบ่อทอง วังแขม คลองขลุง
111 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา วังแขม คลองขลุง
112 โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วังแขม คลองขลุง
113 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย วังไทร คลองขลุง
114 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง
115 โรงเรียนชุมชนวังไทรวิทยาคาร วังไทร คลองขลุง
116 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ วังไทร คลองขลุง
117 โรงเรียนบ้านหนองเม่น วังไทร คลองขลุง
118 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม วังไทร คลองขลุง
119 โรงเรียนบ้านสามเรือน วังไทร คลองขลุง
120 โรงเรียนบ้านช้างคับ วังไทร คลองขลุง
121 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา วังไทร คลองขลุง
122 โรงเรียนบ้านหนองโมก หัวถนน คลองขลุง
123 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม หัวถนน คลองขลุง 0-5575-0320
124 โรงเรียนวัดพิกุลทอง หัวถนน คลองขลุง
125 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สาขาบ้านท่ามะขาม แม่ลาด คลองขลุง
126 โรงเรียนวัดคงคาราม แม่ลาด คลองขลุง
127 โรงเรียนบ้านแม่ลาด แม่ลาด คลองขลุง
128 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ แม่ลาด คลองขลุง
129 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย แม่ลาด คลองขลุง
130 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน (โรงเรียนดีศรีตำบล) คลองน้ำไหล คลองลาน (055) 786130
131 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คลองน้ำไหล คลองลาน
132 โรงเรียนบ้านท่าช้าง คลองน้ำไหล คลองลาน (055) 786576
133 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คลองน้ำไหล คลองลาน
134 โรงเรียนรอดนิลวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน
135 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ คลองน้ำไหล คลองลาน
136 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา คลองน้ำไหล คลองลาน
137 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ คลองน้ำไหล คลองลาน
138 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี คลองน้ำไหล คลองลาน
139 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) คลองน้ำไหล คลองลาน
140 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม คลองน้ำไหล คลองลาน
141 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน
142 โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน
143 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน
144 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน
145 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย คลองลานพัฒนา คลองลาน
146 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน
147 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ คลองลานพัฒนา คลองลาน 055-760125
148 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน
149 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน
150 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คลองลานพัฒนา คลองลาน
151 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สักงาม คลองลาน
152 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สักงาม คลองลาน
153 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สักงาม คลองลาน
154 โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน
155 โรงเรียนบ้านปางลับแล สักงาม คลองลาน
156 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน
157 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สักงาม คลองลาน
158 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม คลองลาน 0810447564
159 โรงเรียนบ้านคลองไพร โป่งน้ำร้อน คลองลาน
160 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โป่งน้ำร้อน คลองลาน
161 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน 055760048
162 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน 0-5576-0011
163 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา โป่งน้ำร้อน คลองลาน
164 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย โป่งน้ำร้อน คลองลาน
165 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร โป่งน้ำร้อน คลองลาน
166 โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา
167 โรงเรียนบ้านชุมนาก ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา
168 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา 055-740392
169 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา
170 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา
171 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา
172 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา 0-5573-2096
173 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา
174 โรงเรียนบ้านหนองนกชุม ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา
175 โรงเรียนบ้านดงเจริญ ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา
176 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา
177 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา
178 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี บึงสามัคคี บึงสามัคคี
179 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง บึงสามัคคี บึงสามัคคี 055740808
180 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี บึงสามัคคี
181 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน บึงสามัคคี บึงสามัคคี
182 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) ระหาน บึงสามัคคี
183 โรงเรียนบ้านดงเย็น ระหาน บึงสามัคคี
184 โรงเรียนระหานวิทยา ระหาน บึงสามัคคี
185 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา วังชะโอน บึงสามัคคี
186 โรงเรียนบ้านชายเคือง วังชะโอน บึงสามัคคี
187 โรงเรียนบ้านคอปล้อง วังชะโอน บึงสามัคคี
188 โรงเรียนบ้านไผ่งาม วังชะโอน บึงสามัคคี
189 โรงเรียนบ้านวังชะโอน วังชะโอน บึงสามัคคี
190 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน เทพนิมิต บึงสามัคคี
191 โรงเรียนบ้านโนนพลวง เทพนิมิต บึงสามัคคี
192 โรงเรียนบ้านวังเจ้า เทพนิมิต บึงสามัคคี
193 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง เทพนิมิต บึงสามัคคี 055-760116
194 โรงเรียนบ้านสามขา เทพนิมิต บึงสามัคคี
195 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ปางตาไว ปางศิลาทอง 0-5576-0051
196 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ปางตาไว ปางศิลาทอง
197 โรงเรียนบ้านปางตาไว ปางตาไว ปางศิลาทอง
198 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง
199 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง
200 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง
201 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย หินดาต ปางศิลาทอง
202 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น หินดาต ปางศิลาทอง
203 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง
204 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต ปางศิลาทอง
205 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต ปางศิลาทอง
206 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 หินดาต ปางศิลาทอง 055-760024
207 โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต ปางศิลาทอง
208 โรงเรียนบ้านหนองหิน หินดาต ปางศิลาทอง
209 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สาขาบ้านคลองพร้าว โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
210 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
211 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
212 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
213 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
214 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
215 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง (055) 727023
216 โรงเรียนบ้านคลองขุด โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง